You are here:

Βασικές Αρχές ΠΠΥΑΕ

Βασικός στόχος του Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ΠΠΥΑΕ) της ERGOTRAK, αποτελεί η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, την πρόληψη της ρύπανσης, των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση έχει καθιερώσει αντικειμενικούς σκοπούς, στόχους και προγράμματα για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων όσο και των συνεργατών.
Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εφαρμόζονται από το Σύστημα ΠΠΥΑΕ είναι:

  • Η συμμόρφωση με τις νομοθετικές, κανονιστικές διατάξεις και άλλες δεσμευτικές υποχρεώσεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, τη διαχείριση περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007
  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί
  • Η εποικοδομητική συνεργασία και επικοινωνία με τους εξωτερικούς πάροχους, από τους οποίους ζητείται να ενστερνίζονται τις αρχές της εταιρείας
  • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του
  • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια
  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της εταιρείας, η βιώσιμη χρήση πόρων, ο περιορισμός της επίδρασης και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
  • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των ποσοτήτων αποβλήτων προς ανακύκλωση, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Οι αρχές του Συστήματος ΠΠΥΑΕ καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί, παρακολουθούνται και ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση, για τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της εταιρείας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Συστήματος ΠΠΥΑΕ στην εταιρεία και την διαρκή βελτίωσή του.
Όλα τα τμήματα της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του Συστήματος ΠΠΥΑΕ.
Η παρούσα Πολιτική ΠΠΥΑΕ ανασκοπείται περιοδικά, είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και κοινοποιείται στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.