You are here:

Κρίσιμη προστασία: Κέντρο δεδομένων από την Cummins και την ERGOTRAK

27 Φεβρουαρίου, 2014

Η Cummins Power Generation ξεπερνάει τον ανταγωνισμό σε κέντρο δεδομένων στην Αθήνα. Cosmote Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Μοντέλα:
Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 2 Χ C1675 D5A με κινητήρες KTA50GS8 της Cummins, συνοδευόμενα από σύστημα εξαγωγής καυσαερίων με σωληνώσεις, ανεμιστήρες, ηχοπαγίδες και αεραγωγούς προσαγωγής και απαγωγής αέρα.

Χρήση:
Εφεδρική ισχύς έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη των διακομιστών υλικού, του εξοπλισμού δικτύου και των συστημάτων UPS και ψυκτικού εξοπλισμού.

Η ERGOTRAK, αντιπρόσωπος της Cummins Power Generation, συγκαταλεγόταν μεταξύ των εταιρειών που κλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά σε διαγωνισμό για Η/Ζ εφεδρικής λειτουργίας σε κέντρο δεδομένων στην Αθήνα, ιδιοκτησίας και διαχείρισης της Cosmote. Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στη χώρα, η Cosmote παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια Έλληνες πελάτες και αποτελεί όπως είναι φυσικό έναν σημαντικό διαχειριστή κέντρων δεδομένων. Η σύμβαση εφεδρικής ισχύος αφορούσε το νεότερο και μεγαλύτερο κέντρο δεδομένων της Cosmote που βρίσκεται στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας.

Η Cosmote είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Ξεκινώντας σχετικά αργά τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της ελληνικής κινητής τηλεφωνίας το 1998, η Cosmote όχι μόνο αναπτύχθηκε γρήγορα και κατέλαβε την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, αλλά και καθιερώθηκε μέσω εξαγοράς και οργανικής ανάπτυξης ως ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κινητής τηλεφωνίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με επιχειρηματική δράση στην Αλβανία και τη Ρουμανία. Η Cosmote ηγείται της αγοράς στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας και κυκλοφόρησε μια εμπορική υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας 4G ήδη από το 2012.

Η Cosmote είναι ένας ιδιαίτερα διορατικός πελάτης με τεχνικές απαιτήσεις, ως εκ τούτου ο ανταγωνισμός για το έργο επρόκειτο να είναι σκληρός, αφού ένας άλλος κατασκευαστής είχε προηγουμένως εγκαταστήσει ένα συγκρότημα γεννήτριας 1.000 kVA στις ίδιες εγκαταστάσεις της Αθήνας. Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών, η ERGOTRAK ήρθε πρώτη, με μια σύμβαση προμήθειας δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών C1675 D5A της Cummins Power Generation με κινητήρες τύπου KTA50GS8 της Cummins. Η λύση αυτή αποδείχτηκε η καλύτερη, χάρη στην υπηρεσία The Power of One™ όπου όλα τα εξαρτήματα παρέχονται από έναν μόνο παγκόσμιο προμηθευτή, στην φήμη της ERGOTRAK όσον αφορά την εξυπηρέτηση και τέλος στην ανταγωνιστική τιμή.
Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της Cummins Power Generation έπρεπε να υποστηρίξουν σε συνθήκες εφεδρικής λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης τους διακομιστές υλικού, τον εξοπλισμό δικτύου, τα συστήματα UPS και τις ψυκτικές εγκαταστάσεις της Cosmote. Η λύση έπρεπε να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εφεδρικής υποστήριξης μεταξύ των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και να καλύπτεται οποιαδήποτε δυνατή δυσλειτουργία, όπως μια αστοχία εκκίνησης του ενός εκ των δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Η διαδικασία εκκίνησης έπρεπε να είναι αυτόματη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή μεταγωγή παροχής ισχύος σε περίπτωση αστοχίας του κοινόχρηστου δικτύου προκειμένου να μην βγαίνουν εκτός τα κρίσιμα φορτία.

Η ERGOTRAK είχε την πλήρη ευθύνη για την εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης του σιγαστήρα εξαγωγής καυσαερίων και του οχετού του, των αεραγωγών και των ανεμιστήρων. Το σύστημα διέθετε ηχοπαγίδες στις πλευρές απαγωγής και προσαγωγής νωπού αέρα των αιθουσών των Η/Ζ, ώστε να επιτυγχάνεται στάθμη θορύβου εξωτερικά του κτιρίου της τάξης των 60 dB(A) στο 1 m.
Η ERGOTRAK ανέλαβε το έργο από την εγκατάσταση έως τη θέση του σε λειτουργία και εκκίνηση, επιτυγχάνοντας τον σκοπό της με ομαλότητα και αποτελεσματικότητα. Η λύση της ERGOTRAK με προϊόντα της Cummins Power Generation, έχει καλύψει τις ανάγκες της κεντρικής εγκατάστασης του κέντρου δεδομένων Αθηνών της Cosmote, κέντρο ιδιαίτερης σημασίας για τις δραστηριότητες της αναπτυσσόμενης εταιρείας τηλεπικοινωνιών.